Thông Báo Từ IBOT: Xin Chào Các Bạn Đã Truy Cập Vào Website Blogs Share Thủ Thuật - Dịch Vụ Tăng Like , Follow , Comment - Nhận Cài VIP Like , Nhận Tăng Like Fanpage ( BảnG Giá Ở Dưới Website ) Chúc Bạn Online Vui Vẻ !

- Fake Ip New Zealand (Cái này các bạn tra google hộ mình). Hola.org Đó nha..
- Bước 1: Vào link này https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907
- Nhập thông tin chính xác theo CMND,Hộ chiếu hay giấy phép lái xe j đó.... 
- Nhập sdt hoặc email đăng kí tài khoản facebook.
- Họ và tên bạn ( phải giống trong CMND nha ) 
- Úp CMND 2 mặt lên ( sử dụng CMND thật càng tốt, fake thì hên xui nick về ) 
- Nhập các thông tin cần thiết chính xác theo CMND,Hộ chiếu hay giấy phép lái xe j đó....
- Ở dòng thông tin bổ sung các bạn ghi : 
Hello! I think my Facebook account is locked a mistake. Please help me to reconsider. Thank Facebook Team. "
- Đợi khoảng 10 - 15p vào email sẽ có mail từ fb Rep, sau đó các bạn rep lại nội dung của mail như sau :
- Full Name : Họ và Tên ( giống cmnd )
- Date of Birth : ngày tháng năm sinh ( giống cmnd )
- Email : ( email lập acc fb )
- Url :  
https://www.facebook.com/xxxx  (link fb của bạn)
- Please help me to reconsider. Thank Facebook Team !

+ Upload Kèm Cmnd 2 mặt lúc nãy.
Hóng Nick Về 

Trước khi vào việc mình xin có đôi lời như sau :
- Cách dưới đây của mình không hoàn toàn là tuyệt đối, nhưng theo kinh nghiệm của cá nhân mình.
- Yêu cầu làm đúng và đủ như yêu cầu (thiếu không biết)
- (Các bạn vui lòng đọc kỹ hướng dẫn , không hỏi gì thêm).
- Fake Ip New Zealand (Cái này các bạn tra google hộ mình)

Sẽ xuất hiện 1 bảng thông báo các bạn điền chính xác vào các ô nhé !
Nhập các thông tin cần thiết chính xác theo CMND, Hộ Chiếu, Giấy Phép Lái xe....
[ Ở dòng ghi chú các bạn ghi : "Hello! I think my Facebook account is locked a mistake. Please help me to reconsider. Thank Facebook Team" ]
Đoạn cuối cùng các bạn Upload CMND 2 mắt ghép liền nhau (sử dụng CMND thật) Giấy Phép Lái xe càng tốt ưu tiên có dấu và dấu ngầm nổi. (Có thể dùng ,hộ chiếu,thẻ học sinh..)
Đợi khoảng 1 - 15p vào email sẽ có mail từ fb Reply, sau đó các bạn trả lời nội dung của mail như sau :
- Full Name : Tên Facebook của bạn
- Date of Birth : Ngày sinh của bạn
- Email : Email khi đăng ký tài khoản Facebook
- Url : Địa chỉ trang Facebook cá nhân
         Vidu: https://www.facebook.com/NguyenMinhQuang.Dz.Offical
- Please help me to reconsider. Thank Facebook Team !
+ Upload Kèm Cmnd đã upload vào file đính kèm lúc trước.
Các bạn thay chữ màu đỏ đúng với thông tin của mình :D Chúc các bạn thành công !!!
The End+ By BSTT

QC: Like Fanpage Chéo -Chuyển Hướng TrangBấm Vào Đây Để Tải Về
 


CODE :
<script type='text/javascript'>
// <![CDATA[
var colour="black";
var sparkles=100;

var x=ox=400;
var y=oy=300;
var swide=800;
var shigh=600;
var sleft=sdown=0;
var tiny=new Array();
var star=new Array();
var starv=new Array();
var starx=new Array();
var stary=new Array();
var tinyx=new Array();
var tinyy=new Array();
var tinyv=new Array();
window.onload=function() { if (document.getElementById) {
var i, rats, rlef, rdow;
for (var i=0; i<sparkles; i++) {
var rats=createDiv(3, 3);
rats.style.visibility="hidden";
document.body.appendChild(tiny[i]=rats);
starv[i]=0;
tinyv[i]=0;
var rats=createDiv(5, 5);
rats.style.backgroundColor="transparent";
rats.style.visibility="hidden";
var rlef=createDiv(1, 5);
var rdow=createDiv(5, 1);
rats.appendChild(rlef);
rats.appendChild(rdow);
rlef.style.top="3px";
rlef.style.left="0px";
rdow.style.top="0px";
rdow.style.left="3px";
document.body.appendChild(star[i]=rats);
}
set_width();
sparkle();
}}
function sparkle() {
var c;
if (x!=ox || y!=oy) {
ox=x;
oy=y;
for (c=0; c<sparkles; c++) if (!starv[c]) {
star[c].style.left=(starx[c]=x)+"px";

star[c].style.top=(stary[c]=y)+"px";
star[c].style.clip="rect(0px, 5px, 5px, 0px)";
star[c].style.visibility="visible";
starv[c]=50;
break;
}
}
for (c=0; c<sparkles; c++) {
if (starv[c]) update_star(c);
if (tinyv[c]) update_tiny(c);
}
setTimeout("sparkle()", 40);
}
function update_star(i) {
if (--starv[i]==25) star[i].style.clip="rect(1px, 4px, 4px, 1px)";
if (starv[i]) {
stary[i]+=1+Math.random()*3;
if (stary[i]<shigh+sdown) {
star[i].style.top=stary[i]+"px";
starx[i]+=(i%5-2)/5;
star[i].style.left=starx[i]+"px";
}
else {
star[i].style.visibility="hidden";
starv[i]=0;
return;
}

}
else {
tinyv[i]=50;
tiny[i].style.top=(tinyy[i]=stary[i])+"px";
tiny[i].style.left=(tinyx[i]=starx[i])+"px";
tiny[i].style.width="2px";
tiny[i].style.height="2px";
star[i].style.visibility="hidden";
tiny[i].style.visibility="visible"
}
}
function update_tiny(i) {
if (--tinyv[i]==25) {
tiny[i].style.width="1px";
tiny[i].style.height="1px";
}
if (tinyv[i]) {
tinyy[i]+=1+Math.random()*3;
if (tinyy[i]<shigh+sdown) {
tiny[i].style.top=tinyy[i]+"px";
tinyx[i]+=(i%5-2)/5;
tiny[i].style.left=tinyx[i]+"px";
}
else {


tiny[i].style.visibility="hidden";
tinyv[i]=0;
return;
}
}
else tiny[i].style.visibility="hidden";
}
document.onmousemove=mouse;
function mouse(e) {
set_scroll();
y=(e)?e.pageY:event.y+sdown;
x=(e)?e.pageX:event.x+sleft;
}
function set_scroll() {
if (typeof(self.pageYOffset)=="number") {
sdown=self.pageYOffset;
sleft=self.pageXOffset;
}
else if (document.body.scrollTop || document.body.scrollLeft) {
sdown=document.body.scrollTop;
sleft=document.body.scrollLeft;
}
else if (document.documentElement && (document.documentElement.scrollTop || document.documentElement.scrollLeft)) {
sleft=document.documentElement.scrollLeft;
sdown=document.documentElement.scrollTop;
}
else {
sdown=0;
sleft=0;
}
}
window.onresize=set_width;
function set_width() {
if (typeof(self.innerWidth)=="number") {
swide=self.innerWidth;
shigh=self.innerHeight;
}
else if (document.documentElement && document.documentElement.clientWidth) {
swide=document.documentElement.clientWidth;
shigh=document.documentElement.clientHeight;
}
else if (document.body.clientWidth) {
swide=document.body.clientWidth;
shigh=document.body.clientHeight;
}
}
function createDiv(height, width) {
var div=document.createElement("div");
div.style.position="absolute";
div.style.height=height+"px";
div.style.width=width+"px";
div.style.overflow="hidden";
div.style.backgroundColor=colour;
return (div);
}
// ]]>
</script>